Serwis

Uzupełnieniem naszej oferty jest serwis techniczny urządzeń oraz systemów chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykonywanie gwarancyjnych i pogwarancyjnych serwisów, napraw i konserwacje. Zajmujemy się stałym dozorem i utrzymaniem , co umożliwia długotrwałe i niezawodne działanie urządzeń i instalacji.

Serwis urządzeń klimatyzacyjnych obejmuje:

 • czyszczenie filtrów
 • czyszczenie gruntowne parownika i skraplacza
 • pomiar i regulacja ciśnienia freonu i ewentualne dopuszczenie czynnika
 • sprawdzenie szczelności połączeń freonowych
 • pomiar sprawności elektrycznej
 • pomiar wydajności chłodniczej
 • test pracy urządzenia z zakresu temperatury i ciśnienia
 • sprawdzenie zabezpieczeń
 • sprawdzenie drożności odpływu skroplin

W przypadku podpisania umowy serwisowej zagwarantujemy:

 • regularną opiekę poprzez regularne przeglądy
 • prowadzenie historii serwisu – sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji i przeglądów, ewidencja urządzeń
 • szybki serwis w razie powstania awarii
 • krótki czas napraw
 • zmniejszenie kosztów naprawy i konserwacji

Dział serwisu:

e-mail: edmors.serwis@op.pl

Paweł Nowak, telefon: +48 606 909 824

Kazimierz Dulat, telefon: +48 692 491 384